Boride đá nung kết có thể chịu được trọng lượng của các thiết bị lớn và nhiệt độ cao. Thường được sử dụng cho mặt bàn, bồn rửa và tường trang trí…