Là một vật liệu trang trí lý tưởng cho cả sàn và tường, đá nung kết phù hợp để lắp đặt trong vách tắm, bao quanh bồn tắm và bên cạnh chậu rửa.